Deprem
Deprem Nedir?

 

Yer kabuğunun içindeki kırılmalardan dolayı, ani bir şekilde ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak etki ettikleri ortam ve yer yüzeyini sarsma olayına “Deprem” denir. Ülkemizin de neredeyse her bölgesinde depremler meydana gelir, ancak bazı noktalarda bu risk Türkiye’nin diğer bölgelerine göre daha yüksektir.
Deprem’in getireceğin sonuçları en aza indirgemek için bazı sorumluluklarımız var ve geleceğimizi düşünerek bunları hepimizin yerine getirmesi gerekiyor.