Heyelan
 

Heyelan ya da toprak kayması, çeşitli etkenlerle yamaç durumdaki zeminin aşağı ve dışa doğru hareketidir. Bu etkenler; yamacın kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşması, yamacın yer çekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkili olmasıdır.  

 

Heyelan Riskinin Yüksek Olduğu Yerler 

Eski heyelan bölgeleri 

Doğal yamaçların üst ve topuk kesimleri 

Eski dolguların üst ve topuk kesimleri 

Çok dik ve derin yamaçların üst ve topuk kesimleri 

Atık sistemlerinin kullanıldığı ve yerleşimin geliştiği tepelik alanlar 

 

Heyelan Açısından Güvenli Yerler 

Geçmişte herhangi bir hareketin meydana gelmediği sert ve masif kayaların oluşturduğu yamaçlar 

Yamaç eğiminde ani değişimlerin gözlenmediği nispeten düşük eğimli araziler 

Burun şeklinde çıkıntılı sırtların üstü veya çevresi 

 

Heyelan Tehlikesinden Şüphe Duyulduğunda Yapılması Gerekenler 

Derhal yerel yönetimle temasa geçilmelidir. 

Heyelandan etkilenebilecek çevre bilgilendirilmelidir. 

Yapılar boşaltılmalıdır.