Kuraklık
Kuraklık, yağışların olması gereken seviyelerinin önemli ölçüde altına düşmesi sonucu arazi ve su kaynaklarının olumsuz etkilenmesi ve hidrolojik dengede bozulmalara sebep olan doğa olayıdır.  Hem ekonomik hem sosyal alanlarda birçok olumsuzluğa yol açmaktadır. Kuraklık doğal afetinin başlangıç ve bitişinin belirsiz oluşu aynı zamanda çok yavaş başlayan, aylar ve hatta yıllar boyunca gelişen ve çok geniş alanları etkileyen doğal bir olay olması sebebiyle ülke içi olumsuzlukları daha çok tetiklemektedir. Kuraklık aslında normal ve tekrarlayan bir iklim olayıdır. Bir veya birden çok mevsime yayılan azalan yağışlar nedeniyle oluşur. Ancak küresel iklim değişikliğinin sonucu dünyanın birçok bölgesinde artan sıcaklıklar ve azalan yağışlar, kuraklık olaylarının sıklığını ve ciddiyetini artırır. Hadi gelin beraber kuraklığın ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerine bakalım.

 

Kuraklığın Ekonomik Etkileri

 

 • Üründe Kayıp
 • Balık Üretiminde Kayıplar
 • Ulusal Büyümede Kayıp
 • Ekonomik Gelişmede Gecikme
 • Yiyecek üretiminde düşüş
 • Yiyecek stoklarında azalma
 • Finansal kaynak bulmada zorluk
 • Nehir ve kanalların denizciliğe olan katkılarında kayıp
 • Yeni ve ilave su kaynaklarının geliştirilmesindeki pahalılık
 • Suyun taşınmasındaki pahalılık
 • Çiftçi gelirlerinde kayıplar
 • Enerjide kaynak azalması
 • Tarımsal üretimin direkt bağlı olduğu endüstrilerde kayıplar
 • Üretimdeki düşüşe bağlı işsizlik
 • Hükümetlerin vergi gelirinde kayıplar
Kuraklığın Çevresel Etkileri

 

 • Toprakta su ve rüzgar erozyonu
 • Balık alanlarına zarar
 • Bitki alanlarına zarar
 • Suyun kalitesine etki
 • Hayvan doğal yaşam alanlarına etki
 • Kuraklığın Sosyal Etkileri
 • Yiyecek kıtlığı
 • Yoksullukta artış
 • Göç Sosyal huzursuzluk
 • Kırsal alanlardaki yaşam seviyesinde düşüş