Sel
Aşırı ve ani yağışlar, karların erimesi, göl ve nehir taşmaları, barajlardan bırakılan sular gibi sebeplerle suyun taşması olayına ‘‘SEL’’ denilmektedir. Sel sonucunda can ve mal kayıpları yaşanmaktadır.

 

Seller kendi içlerinde oluşum hızlarına göre üç sınıfa ayrılmaktadır:

 

Yavaş Sel: Çoğunlukla bir hafta ve daha uzun bir zamanda gerçekleşen sellere yavaş sel denilmektedir.

Hızlı Sel: Bir ya da iki gün içerisinde gerçekleşen sellere hızlı sel denilmektedir.

Ani Sel: Birkaç saat süreler içerisinde varlığını gösteren sellere ise ani sel denilmektedir.

 

Seller oluşma yerleri bakımından beş sınıfa ayrılmaktadır:

 

 1. Nehir ve Dere Selleri: Kışın biriken karların ilkbahar zamanında erimesi sonucunda ortaya çıkan sellerdir.
 2. Şehir Selleri: Şehirlerdeki çarpık kentleşme ve özellikle altyapı yetersizliklerinden kaynaklı gerçekleşen sellerdir.
 3. Kıyı Selleri: Mevsimlerin etkisiyle oluşan özellikle okyanus kıyısı olan bölgelerde görülen bir sel çeşididir.
 4. Dağlık Alan Selleri: Engebeli dağlık alanlardan suyun taşması sonucunda oluşan sellerdir.
 5. Baraj Selleri: Barajların çeşitli nedenlerden dolayı yıkılması ya da çökmesi sonucunda oluşan sellerdir.

 

Sel Oluşumunun Nedenleri

 

 • Ani yağışlar ve karların erimesi sebebiyle nehir yataklarının taşması.
 • Akarsu kenarlarına yeteri kadar ağaçlandırma yapılmaması.
 • Karların erimesi sonucunda ortaya çıkan güçlü akışlar.
 • Beklenmedik zamanda ortaya çıkan ani ve kuvvetli yağışlar.
 • Şiddetli fırtınalar ve kasırgalar sonucunda sel oluşumunu tetiklemesi.
 • Barajların çökmesi ya da taşması sonucunda sel oluşumuna neden olması.
 • Çarpık kentleşme ve altyapı yetersizliği olan yerlerde, güçlü yağışlar sonucunda sel oluşumunun görülmesi.