Yangın
Yangın, maddenin oksijen ve ısıyla birleşmesi sonucu oluşan yanma reaksiyonlarına neden olan doğal afettir.

 

Yangından Korunma

 

Binalarda yangından korunmaya ve can kayıplarının yaşanmasını önlemeye yönelik birtakım önlemler alınır. Bunların başında yangın kapısı, yangın merdiveni ve elektronik uyarı sistemleri gelir. Bu önlemlerle, yangın anında uyarı sistemlerinin devreye girmesiyle birlikte bina içerisindeki insanların yangın kapıları ve yangın merdivenlerini kullanarak dışarıya en güvenli biçimde çıkmaları amaçlanır.

 

 

Yangın Söndürmede Kullanılan Yöntemler


Soğutarak Söndürme

▪ Su ile soğutma

▪ Yanıcı maddeyi dağıtma

Havayı Keserek Söndürme

▪ Örtme

▪ Oksijensiz bırakma

▪ Yanıcı maddenin ortadan kalkması


Söndürmede Kullanılan Araç ve Malzemeler

▪ Su

▪ Kum

▪ Karbondioksit gazı

▪ Köpük

Yangınların Nedenleri

▪ Koruma önlemlerinin alınmaması

▪ Bilgisizlik

▪ İhmal

▪ Kazalar

▪ Sabotaj

▪ Sıçrama

▪ Doğa Olayları

 

Orman Yangınları

Yangınların, oluştukları coğrafi alanda maddi hasarlara neden olmasından ziyade canlılar ve ekolojik denge üzerinde son derece olumsuz etkileri vardır. Ormanda yaşayan tüm canlılar bu olaydan etkilenir ve birçok canlı yaşamını yetirir. Orman yangınları doğal yollardan, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı olarak ortaya çıkmaktadır. Büyük bir afet olan orman yangınları, ülkemizin en çok Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde görülmektedir. Yaz mevsiminde sıcaklık, yağış, bağıl nem ve rüzgar gibi iklim elemanlarının gösterdiği özellikler yangınlar için elverişli bir ortam oluşturur.

 

Orman Yangınlarının Nedenleri

▪ İhmal ve dikkatsizlik,

▪ Cam ve cam kırıklarının ormanda bırakılması,

▪ Sönmemiş sigara izmaritinin yere atılması,

▪ Kasıtlı çıkarılan orman yangınları,

▪ Orman içinde veya bitişiğindeki tarlalarda istenmeyen ot veya anızın yakılması,

▪ Yabani hayvanları uzaklaştırmak için yangın çıkarılması.

 

Orman Yangınlarının Zararları

▪ Biyolojik çeşitlilik büyük zarar görür.

▪ Ormanlarda yaşayan canlıların yaşam alanları yok olur.

▪ Canlı ve cansız örtünün yok olmasıyla erozyon, sel-taşkın ve hava Kirliliği gibi doğal afetlerin sayısında ve hızında artma görülür.

▪ İklim sisteminde (sıcaklık, rüzgâr, nem ve yağışa doğrudan etki ederek) bozulmalar görülür.

▪ Orman ve orman ürünlerine dayalı turizm, sağlık, spor, avcılık gibi sektörler olumsuz yönde etkilenir.